Chi tiết bài viết

Hạt macca úc nứt vỏ tự nhiên như thế nào

Hạt macca úc nứt vỏ tự nhiên như thế nào là nhiều bạn chưa hình dung được khi chưa nhìn thấy tận mắt nhà máy chế biến hạt macca úc, nứt vỏ hoàn toàn tự nhiên đẹp đẽ không như hạt cưa bằng máy

- Thực ra hạt macca úc nứt vỏ tự nhiên được dùng máy dập nứt lớp vỏ cứng ở ngoài ra tạo kẽ hở đễ dễ tách vỏ

Hình ảnh hạt macca úc nứt vỏ tự nhiên

Hạt macca nứt vỏ tự nhiên

Chat Facebook